Connect with us

BARLINEK

Myślibórz bez fotoradaru. Są pierwsze ustalenia w temacie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Opublikowane

w dniu

Za nami posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas spotkania poruszono wiele ważnych dla mieszkańców tematów, w tym ideę budowania progów zwalniających czy też fotoradaru w Myśliborzu. Zapadły pierwsze decyzje odnośnie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

 

Problematyka posiedzenia dotyczyła analizy i oceny wykonania szykan (spowalniaczy) w m. Giżyn, Kierzków, Dębno (ul. Chojeńska), Żydowo, Wierzbnica, Wyszyna, Wysoka, Jaromierki, umiejscowienia znaku ostrzegawczego (wyjazd straży pożarnej) w Otanowie, montaż radaru prędkości w Myśliborzu (ul. Celna) oraz zmiana ruch na ul. Leśnej w Barlinku.

Znamy już pierwsze rozstrzygnięcia i decyzje. Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zdecydowała:

– o umiejscowieniu znaku ostrzegawczego (wyjazd straży pożarnej) w miejscowości Otanów, w gminie Myślibórz;

– budowa progów zwalniających w miejscowości Giżyn gmina Nowogródek Pomorski zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie ze względu na zły stan drogi i w pierwszej kolejności przeprowadzenie naprawy nawierzchni;

– uznała za stosowne budowę progu zwalniającego w miejscowości Kierzków;

– ze względu na już istniejące wysepki spowalniające od ronda nie rekomendowała budowy następnego progu zwalniającego na ul. Chojeńskiej w Dębnie;

– w sprawie miejscowości Żydowo gmina Barlinek ze względu na zły stan drogi, zadrzewienie wzdłuż jezdni oraz wąski pas asfaltu nie rekomendowała budowy spowalniacza;

– uznała , że nie jest wskazana budowa drugiego progu przy zjeździe z drogi krajowej w miejscowości Wierzbnica gm. Myślibórz;

– uznała za zasadne montaż lustra w miejscowości Wierzbnica;

– zaproponowała przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscowości Wyszyna, Wysoka i Jaromierki w celu przeanalizowania możliwości wprowadzenia rozwiązania wymuszającego ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się na tym terenie;

– uznała, że nie jest zasadny montaż radaru przy ul. Celnej w Myśliborzu z uwagi, że jest to teren, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, a ponadto przy DPS znajduje się wyniesienie przejścia dla pieszych;

– podjęła decyzję o przeprowadzenie wizji lokalnej na ul. Leśnej w Barlinku w celu sprawdzenia czy jest zasadne ustawienie znaku zakazu wjazdu, jeśli tak to w którym miejscu i dla kogo;

W kolejnej części spotkania został poruszony wniosek Sołtysa wsi Cychry w sprawie ograniczenia prędkości do 40 km/h we wsi Cychry. Komisja uznała za zasadne postawienie takiej tablicy ze względu na to że wioska jest rozbudowana i dość długa.

Radny Rady Powiatu poruszył sprawę przejścia dla pieszych w miejscowości Golenice. Ze względu na pobudowanie chodnika po obu stronach drogi wskazane jest wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości działki 483/4. Przejście jest jak najbardziej w tym miejscu wskazane ze względu na dzieci idące do szkoły i przechodzące przez drogę. Jest to droga krajowa, dlatego Komisja zwróci się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wykonanie przejścia dla pieszych.