Connect with us

BARLINEK

Powiatowe inwestycje, które powstały przy udziale unijnych pieniędzy

Wiedzieliście, że te inwestycje było można zrealizować dzięki unijnym środkom? Po Barlinku (czytaj TUTAJ) spoglądamy na zadania, nad jakimi pracował powiat myśliborski jako jednostka samorządu terytorialnego z wykorzystaniem funduszy europejskich.

 

Starosta myśliborski, Andrzej Potyra, poparł stanowisko polskich i węgierskich samorządów, podpisał  się pod treścią listu adresowanego do Komisji Europejskiej. To był sprzeciw lokalnych wspólnot wobec wetowania unijnego budżetu przez polski i węgierski rząd, a co za tym idzie – pozbawienia samorządów pieniędzy pochodzących ze środków europejskich. Starosta był jedynym samorządowcem z terenu naszego powiatu, który zdecydowanie opowiedział się po stronie współpracy unijnej, a tym samym możliwością korzystania z unijnych środków. Poprosiliśmy go o wskazanie dziesięciu najważniejszych inwestycji, jakich realizacja była możliwa dzięki funduszom europejskim. Oto te inwestycje:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z ulica Zielona w miejscowości Dębno – inwestycja zrealizowana w 2006 r., ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 1 338 425,15 zł, z czego wartość dotacji to kwota –1 134 984,53 zł.

Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia – inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 2 116 990,76 zł, z czego wartość dotacji to kwota –1 784 660,65 zł.

Poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki uprawiania turystyki przez mieszkańców pogranicza Polski i Niemiec poprzez przebudowę ulicy Szosowej w m. Barlinek – inwestycja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/Branderburgia-Polska (Województwo Zachodniopomorskie). Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 1 148 345,54 zł, z czego wartość dotacji to kwota – 861 259,15 zł.

Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku – projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 903 307,46 zł, z czego wartość dotacji to kwota 903 307,46 zł.

Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w celu rozwoju kompetencji i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ZSP nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku – projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 1 349 961,00 zł, z czego wartość dotacji to kwota – 1 194 461,00 zł.

Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156 – zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 7390 212,67 zł, w tym 2 797 900,65 zł – wartość zadania Powiatu Myśliborskiego, 4 592 312,02 zł – wartość zadania Gminy Barlinek. Kwota dotacji to 2377 520,22 zł w tym: 860 918,68 zł wartość dotacji dla Powiatu Myśliborskiego oraz 1 516 601,54 zł wartość dotacji dla Gminy Barlinek.

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w ZSP nr 1 w Barlinku, ZSP nr 2 w Barlinku i ZSP nr 3 w Myśliborzu – projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę -1 165 237,69 zł, z czego wartość dotacji to kwota – 550 023,92 zł.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego – projekt partnerski, którego liderem był Powiat Myśliborski. Partnerami Projektu były gminy: Myślibórz, Dębno, Nowogródek Pomorski w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ze środków Funduszu Spójności oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 15 425 315,20 zł z czego wartość dotacji z Funduszu Spójności – 10 340 792,56 zł, wartość dotacji ze środków WFOSIGW w Szczecinie – 384 187,71 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km (II etap) – zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 3 420 559,43 zł z czego wartość dotacji to i Boleszkowice. Projekt został zrealizowany kwota – 1 174 794,00 zł oraz dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski – 1 100 140,00 zł.

Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu – projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 1 540 809,26 zł z czego wartość dotacji to kwota – 1 200 457,95 zł.