Connect with us

DĘBNO

10 ważnych inwestycji w Dębnie. Bez unijnych pieniędzy by się nie udało?

Opublikowane

w dniu

Sprawdzamy, jakie inwestycje na terenie gminy Dębno udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z programów unijnych. Czy bez wsparcia zewnętrznych środków udałoby się wykonać te zadania?

 

Około 40% środków z unijnego Funduszu Spójności trafi do marszałków województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2021-2027. Pomorze Zachodnie jest jednym z tych regionów, które otrzyma najmniej pieniędzy. Tylko województwa lubuskie, opolskie i pomorskie będą mieć w nowej perspektywie unijnej niższe dotacje z budżetu Unii Europejskiej niż zachodniopomorskie. Decyzje rządu PiS odczują mieszkańcy regionu, ponieważ przełoży się to na mniejszą ilość wykonywanych inwestycji dzięki unijnemu dofinansowaniu.

My natomiast pytamy w urzędzie gminy Dębno o dziesięć najważniejszych inwestycji, jakie zostały wykonane gminie z wykorzystaniem europejskich środków. Te zadanie wskazuje Adam Trzciński, Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju z dębnowskiego magistratu.

1. Modernizacja bloku operacyjnego szpitala powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

2. Remont budynku zabytkowego Biblioteki Publicznej w Dębnie.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławiu i Dargomyślu.

4. Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 126 prowadzącej do przejścia granicznego Osinów Dolny – Hohenwutzen.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie, Przedszkola nr 1 w Dębnie, Szkoły Podstawowej w Różańsku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie).

7. Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Groβ Pinnow-Krajnik Górny (Polska) – Landhof Liepe-Dębno (Polska).

8. Kompleksowe uzbrojenie terenów w tym przygotowanie strefy przemysłowej w Dębnie do Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej etap I i II.

9. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Sarbinowo-Cychry wzdłuż drogi krajowej nr 23 oraz na odcinku Dębno-Smolnica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 126 i na odcinku drogi wojewódzkiej nr 127 w kierunku Dargomyśla.

10. Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS).