Connect with us

INWESTYCJE

CBA w Urzędzie Marszałkowskim. Chodzi o unijne dotacje. Czy służby przyglądają się też naszym gminom?

Opublikowane

w dniu

 

Wielowątkowe śledztwo prowadzone przez CBA nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Według służb sprawa dotyczy „m.in. przestępstw korupcyjnych, oszustw i zakłócenia przetargu publicznego” oraz nieprawidłowości w udzielanych dotacjach przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Urząd tłumaczy, wątpi, ale… nie wyklucza…

 

Dziś funkcjonariusze CBA przeszukali kilkanaście miejsc, w tym siedzibę Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz w siedziby podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych, a także miejsca zamieszkania urzędników samorządowych i lokalnych przedsiębiorców.

Jak informuje CBA:

„Przedmiotem prowadzonego śledztwa są nieprawidłowości w udzielanych dotacjach przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, w tym pochodzących z Funduszu Europejskiego – udzielonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W toku prowadzonych czynności zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym elektroniczne nośniki informacji, które będą poddane oględzinom i szczegółowej analizie”.

 

Służby jednocześnie informują, ze śledztwo jest rozwojowe i planowane są kolejne czynności procesowe. Można się spodziewać kolejnych przeszukań.

Władze Województwa opublikowały już oświadczenie w tej sprawie:

„W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących śledztwa CBA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego możemy potwierdzić, że czynności są prowadzone. Obecnie przekazujemy wszystkie materiały, o które wnieśli funkcjonariusze. Z uwagi na tajemnicę postępowania nie jesteśmy upoważnieni do przekazywania żadnych informacji na ten temat.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że nasz Urząd dba o najwyższe standardy transparentności zarówno w zakresie dystrybucji funduszy Unii Europejskiej, zamówień publicznych, jak i udostępniania informacji publicznych. Potwierdziła to choćby szeroko nagłośniona kontrola CBA wszystkich urzędów marszałkowskich w Polsce z roku 2016, gdy rzecznik CBA zarzucał nam wielkie nieprawidłowości, a po latach czynności kontrolnych nie wykazano ani jednego uchybienia.

Na tym etapie nie można oczywiście wykluczyć nielegalnego działania pojedynczego urzędnika, ale w obecnej chwili nie mamy ku takim twierdzeniom żadnych przesłanek. Niestety dotychczas niejednokrotnie mieliśmy doświadczenia w zakresie politycznych działań ze strony służb. Obecnie współpracujemy z CBA w zakresie udostępnienia wszelkich dokumentów i urządzeń wskazanych jako niezbędne do prowadzenia śledztwa i czekamy na więcej informacji”.

Na razie z informacji, jakie zostały przekazane mediom, nie wynika, o jakie dotacje chodzi, ani komu były one udzielane. Faktem jest natomiast, że beneficjentami unijnych środków w ostatnich latach były wszystkie gminy w województwie, które w mniejszym lub większym stopniu, korzystały z dofinansowań.