Connect with us

BARLINEK

Co zmieni się w 2021 roku w Barlinku i okolicach?

Opublikowane

w dniu

Gmina Barlinek planuje w tym roku wykonać 14 ważnych inwestycji. Większa część z nich ma już źródło finansowania, w przypadku 5 zadań złożone zostały wnioski o dofinansowanie. To może być rok dużych zmian.

 

Spośród ważnych dla Barlinka inwestycji, na szczególną uwagę zasługuje 9 zadań, jakie mają zostać zrealizowane w tym roku. Wiadomo już, że dojdzie do prac na stadionie miejskim, czy też uzbrajania terenów inwestycyjnych. Nie zabraknie też zadań, dzięki którym region zyska na atrakcyjności turystycznej.

Oto inwestycje, które zrealizowane zostaną w 2021 roku ze środków RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego).

 • Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej nad Jeziorem Barlineckim.
 • Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku.
 • Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – II etap (uzbrojenie terenów inwestycyjnych).
 • Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – II etap.
 • Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło – budowa drogi przez wieś oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej.
 • Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku- Etap II – przebudowa budynku zaplecza stadionu.
 • Termomodernizacja 7 budynków komunalnych w Barlinku.

 

Przebudowana zostanie także ul. Chopina w Barlinku w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Szpital w Barlinku zyska parking (przy ul. Szpitalnej), inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19).

Dodatkowo barlinecki samorząd stara się o dofinansowanie na kolejnych 5 inwestycji. Na razie nie wiadomo, czy otrzymają wsparcie i czy zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach (jeśli gmina nie uzyska dofinansowania, może wykonać zdanie finansując je w całości z budżetu gminy).

Inwestycje, odnośnie których gmina złożyła wnioski o dofinansowanie:

 • Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr1 w Barlinku – ul. Leśna (adaptacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola z budową windy).
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mostkowie.
 • Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku – II etap (punkt widokowy, oświetlenie).
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Szewskiej w Barlinku.
 • Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie.