Connect with us

DĘBNO

Co zmienia uchwała o zakazie sprzedaży alkoholu w Dębnie?

Opublikowane

w dniu

Rada Miejska podjęła uchwalę zakazująca sprzedaż alkoholu po godzinie 22:00. Władze miasta zapewniają, że nie wpłynęło to negatywnie na przedsiębiorców, a mieszkańcy odczuwają ulgę. Sprawdzamy, jak działa lokalna prohibicja.

 

W godzinach od 22:00 do 6:00 na terenie gminy Dębno nie można sprzedawać alkoholu. Na to obostrzenie zgodzili się radni miejscy oraz Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Jak tłumaczy burmistrz, Grzegorz Kulbicki, swego czasu nasilały się skargi mieszkańców, którzy mieszkali w pobliżu przestrzeni publicznych jak zaułki czy mało uczęszczane uliczki.

– Dostępność taniego alkoholu w systemie całodobowym przyczyniło się do licznych zakłóceń porządku publicznego w ciągu dnia i nocy oraz konieczności interwencji służb prewencyjnych, a w konsekwencji było powodem frustracji mieszkańców – tłumaczy burmistrz Dębna.

Potwierdzają to mieszkańcy, którzy byli narażeni na tę uciążliwość. Głośne rozmowy, krzyki, tłuczenie butelek i ogólne poczucie zagrożenia – to najczęściej pojawiające się skargi. Przyznają, że odkąd w gminie wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, duża część tych problemów zniknęła.

– Z informacji uzyskanej od Komendanta Komisariatu Policji w Dębnie oraz Komendanta Straży Miejskiej w Dębnie wynika, że wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma wymierny wpływ na ograniczenie incydentów odnośnie zakłócania, zwłaszcza w godzinach nocnych, porządku prawnego, a tym samym wzrosło poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców – potwierdza Grzegorz Kulbicki.

Ze statystyk wynika, że w gminie Dębno sprzedaż alkoholu po godzinie 22:00 prowadziły 4 placówki. Na skutek podjętej uchwały nie zlikwidował się żaden punkt handlowy posiadający w sprzedaży alkohol, wręcz przeciwnie… jest o jeden więcej niż w chwili podejmowania uchwały prohibicyjnej.