Connect with us

DĘBNO

Do 15 lutego można zgłosić kandydaturę do nagrody

Opublikowane

w dniu

 

Nagroda roku „Złoty Dąb” to nagroda Burmistrza Miasta oraz Gminy Dębno. Organizacje, stowarzyszenia, osoby prawne, a także grupy mieszkańców mogą wytypować kandydatów, którzy w minionym roku szczególnie zasłużyli się dla gminy Dębno. Składanie wniosków mija 15 lutego 2022r.

 

Do nagrody i wyróżnień mogą być zgłaszane osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na terenie gminy Dębno, które uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia w roku 2021, mające znaczenie dla gminy Dębno lub jej mieszkańców, a w szczególności te, które:

  • przyczyniły się do rozwoju gospodarczego gminy;
  • przyczyniły się do rozwoju społecznego lub kulturalnego gminy;
  • przyczyniły się do promocji oraz osiągnięć gminy Dębno w kraju lub za granicą;
  • przysporzyły gminie korzyści materialnych i duchowych.

 

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie do dnia 15.02.2022r.

 

Regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie internetowej www.debno.pl w zakładce: Mieszkaniec/Urząd Miasta/Symbole/Złoty Dąb.