Connect with us

INWESTYCJE

Na co Myślibórz wykorzystuje unijne pieniądze? Wspominamy najważniejsze inwestycje

Opublikowane

w dniu

O tym, jak ważne są unijne środki dla rozwoju małych miejscowości, nie trzeba nikomu mówić. Dziś zaglądamy do portfela gminy Myślibórz i wspominamy 10 najważniejszych inwestycji, jakie udało się zrealizować dzięki europejskiemu wparciu.

 

Wiedzieliście, że te inwestycje było można zrealizować dzięki unijnym środkom? Po Barlinku (czytaj TUTAJ), Dębnie (czytaj TUTAJ) oraz powiecie myśliborskim (czytaj TUTAJ) spoglądamy na zadania, nad jakimi pracowała gmina Myślibórz jako jednostka samorządu terytorialnego z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Poprosiliśmy władze Myśliborza o wskazanie 10 najważniejszych (ich zdaniem) inwestycji, które udało się zrealizować dzięki funduszom europejskim. Odpowiada nam wiceburmistrz Myśliborza, Przemysław Klityński…

 

  1. Projekt „Konserwacja i zabezpieczenie fragmentów murów obronnych, elewacji Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej w Gminie Myślibórz”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

  1. Projekt pn.: „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Myśliborzu na działkach nr 42/3, 116 Obr. 2 Myślibórz wraz z budową systemu nawadniania, drenażu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz przyłączem”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska — Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — Edycja 2020.

  1. Projekt pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice – Gmina Myślibórz”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

  1. Projekt pn.: „Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Gminy Myślibórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w miejscowości Renice i Sulimierz wraz z budową wodociągu w miejscowości Renice”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Myśliborzu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20140020.

  1. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Myśliborzu”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020.

  1. Projekt pn.: „Remont Ratusza Miejskiego”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007-2013.

  1. Projekt pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Myślibórz poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020.

  1. Projekt pn.: „Przebudowa dróg gminnych”.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Golenice, Kierzków. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Projekt pn.: „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz”.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.