Connect with us

BARLINEK

Nowogródek słabo w statystykach. Myślibórz też nie ma powodów do zadowolenia

Opublikowane

w dniu

Dziś zaglądamy do Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2020, przygotowany na Europejski Kongres Samorządów.

 

Prof. Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyjaśnił, że podstawowym celem rankingu jest wyjaśnienie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020.

– Dodatkowo uwzględniliśmy wpływ pandemii na kondycję samorządów. Uzupełniliśmy powadzone analizy o nakłady prowadzone na przeciwdziałanie i usuwaniem skutków pandemii.  Zachowaliśmy te same kryteria oceny, te same wskaźniki, co w latach ubiegłych, dla zachowania porównywalności tego rankingu – tłumaczył prof. Nita.

Dla celów metodologicznych został zbudowany syntetyczny indeks będący pochodną siedmiu składników: udziału dochodów własnych samorządu w dochodach ogółem, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów, udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Tych siedem składowych mówi o kondycji samorządów. Na 1533 gminy w rankingu Gmin Wiejskich Boleszkowice są na 583 miejscu, a Nowogródek Pomorski dopiero na 1058 miejscu.

W rankingu Gmin Miejsko-Wiejskich najlepiej wypada Barlinek, zajmuje 192 miejsce. Dębno sklasyfikowane jest na 272 pozycji, a Myślibórz dopiero na 406 miejscu. W tym zestawieniu sklasyfikowano 642 samorządy.