Connect with us

BARLINEK

Opłaty za śmieci na nowo. Sprawdź, zanim dostaniesz pierwszy rachunek

Opublikowane

w dniu

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Myślibórz. Warto poznać nowe stawki, zanim przyjedzie do pierwszej płatności.

 

 

Według nowych stawek obowiązujących na terenie gminy Myślibórz, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynosić będą:

1) 22 zł miesięcznie od mieszkańca,

2) 110 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje więcej niż 5 osób,

3) 21 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym, na której bioodpady będą zbierane w kompostowniku przydomowym i wykorzystywane na własne potrzeby,

4) 105 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, na którym zamieszkuje więcej niż 5 osób na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, na której bioodpady będą zbierane w kompostowniku przydomowym i wykorzystywane na własne potrzeby.

 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 189 zł.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości nie zamieszkałych:

1) pojemnik lub worek o pojemności 80 l w wysokości – 7,50 zł

2) pojemnik lub worek o pojemności 120 l w wysokości – 11,25 zł

3) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości – 22,50 zł

4) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości – 103,12 zł

5) pojemnik o pojemności 1500 l w wysokości – 140,62 zł

6) kontener o pojemności 8 m ³ w wysokości – 750,00 zł.

 

Ujawnienie podczas kontroli zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny spowoduje naliczenie opłaty podwyższonej, stanowiącej dwukrotność opłaty zdeklarowanej, za miesiące w których stwierdzono brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.