Connect with us

BARLINEK

Plac przy Szewskiej się zmieni

Opublikowane

w dniu

Władze Barlinka podpisały umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionnej, na wykonanie zadania „Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku”.

 

Teren objęty zagospodarowaniem znajduje się pomiędzy ulicami: Szewską, Niepodległości, Sądową i Rynek. Jest to teren dawnego parku, obecnie zaniedbany i zniszczony. Projekt został opracowany przy założeniu zachowania cennego drzewostanu oddzielającego plac od ul. Niepodległości. Prace projektowe poprzedzone zostały ekspertyzą dendrologiczną, co pozwoliło ograniczyć wycinkę drzew do absolutnego minimum (tzn. do drzew martwych i chorych). Wycinki dokonano w grudniu 2021 r.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 

  • przygotowanie terenu budowy wraz z rozbiórką istniejących utwardzeń,
  • budowę fontanny typu „mokry chodnik” wraz z przyłączem wodnym,
  • montaż oświetlenia parkowego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia parku i zasilenia fontanny,
  • wykonanie ciągów komunikacyjnych i utwardzeń,
  • wykonanie nowych nasadzeń, w tym zastępczych za usunięte drzewa,
  • dostawa i montaż małej architektury.

 

Koszt zadania wyceniono na 1.038.120,00 zł brutto. Termin wykonania prac – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Autorem projektu jest mgr inż. arch. Maciej Krasowski.

Nadzór inwestorski prowadzić będzie firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr. Inż. Witold Krasowski.