Connect with us

BARLINEK

Północna Izba Gospodarcza wspiera myśliborskich przedsiębiorców

Opublikowane

w dniu

Północna Izba Gospodarcza to największa polska organizacja zrzeszająca przedsiębiorców. Prężnie działa również na terenie powiatu myśliborskiego i jak zapewnia dyrektor PIG, stowarzyszenie robi wszystko by pomagać w czasie gospodarczego kryzysu spowodowanego epidemią.

 

– Północna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców – zapewnia dyrektor Północnej Izby Gospodarczej, Piotr Wolny. – W ramach naszej Izby działamy na rzecz tworzenia warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspierania inicjatyw gospodarczych, promowania uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działania na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Współpracujemy z administracją rządową i samorządową, organizacjami lub ośrodkami oświatowo – naukowymi i kształcenia zawodowego  z myślą o przygotowaniu do sprostania konkurencji rynkowej i wymaganiom przyszłości. Delegujemy swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo -opiniodawczych, zajmujących się problematyką gospodarczą i rynku pracy. Jako instytucja otoczenia biznesu pomagamy rozwiązywać problemy przedsiębiorców, doradzamy, szkolimy, reprezentujemy środowisko, nagradzamy najaktywniejszych, współpracujemy z podobnymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Warto działać wspólnie. Być po prostu razem – tłumaczy.

Jak zapewnia, w tym trudnym okresie, który zapewne szybko się nie skończy, przede wszystkim należy dbać o interesy przedsiębiorców. Docierać z ich głosem i potrzebami do decydentów politycznych na wszystkich poziomach władzy. Reprezentować biznes jako całość, ale i poszczególne branże z osobna. Pilnować wdrażanych rozwiązań i apelować, by były możliwie najlepsze.

– Ponadto cały czas w ramach Izbowego Pakietu Wsparcia pomagamy przedsiębiorcom w postaci udzielania porad prawnych, podatkowych, finansowych, dotacyjnych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i wielu innych – informuje Piotr Wolny. – Podczas II fali epidemii ograniczamy eventy i spotkania bezpośrednie, ale nie rezygnujemy z działalności. Przenosimy się w większości do aktywności on-line i jesteśmy do dyspozycji przedsiębiorców cały czas – dodaje.

Jako jedna z największych organizacji tego typu w Polsce PIG nadal chce się rozwijać. Tworzyć nowe inicjatywy, projekty i przedsięwzięcia współpracując z innymi organizacjami, urzędami i uczelniami. Chce być organizacją opiniotwórczą o zasięgu krajowym będącą blisko spraw przedsiębiorców i mówiącą ich głosem.

– Przed nami z pewności wiele wyzwań. Jednak będąc razem z pewnością im sprostamy – wyraża nadzieję Piotr Wolny.

Północna Izba Gospodarcza jest bardzo aktywna w czasie epidemii. Wysyła postulaty m.in. do Prezydenta, Premiera, Parlamentarzystów, przedstawicieli władz i instytucji publicznych.

– Opracowujemy przede wszystkim w ramach konsultacji z naszymi członkami i przedstawicielami różnych branż i sektorów – wyjaśnia Piotr Wolny. – Konsultujemy je w Szczecinie i w naszych oddziałach w Koszalinie, Świnoujściu, Wałczu, Myśliborzu i Choszcznie. Współpracujemy także z innymi organizacjami biznesowymi, w tym także branżowymi, tak by nasze postulaty były faktycznie odzwierciedleniem najpilniejszych potrzeb. Następnie są one przygotowywane przy udziale naszych ekspertów działających w ramach Izbowego Pakietu Wsparcia, prawników, ekonomistów i finansistów, specjalistów od ubezpieczeń społecznych i wielu innych. Nad postulatami, pracujemy w zasadzie permanentnie od początku pandemii, odpowiadając i stosownie reagując na pojawiające się kolejne wersje Tarczy Antykryzysowej, czy inne propozycje rządu. Nie tylko pomocowe, bo należy zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad kilkoma ustawami nakładającymi na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki i koszty, bądź ograniczające ich swobodę działania. co w obecnym czasie, nie tylko nie pomaga, ale przede wszystkim mocno szkodzi gospodarce, firmom i pracownikom. Na część naszych postulatów otrzymaliśmy już odpowiedzi. W niektórych kwestiach jest nić zrozumienia, w innych mamy odmienne stanowiska. Udało się na przykład przywrócić przed świętami handel, walczymy natomiast nadal o branżę HoReCa, rozrywkę, transport, fitness oraz o wycofanie się z opodatkowania CIT spółek komandytowych, czy planu wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej – dodaje.