Connect with us

DĘBNO

Przebudują place zabaw

Opublikowane

w dniu

Zawarto umowy na przebudowę placów zabaw w Oborzanach i nad jeziorem w Dębnie. Oba miejsca zyskają nowe urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię bezpieczną. Place zabaw będą gotowe do końca wakacji.

Na palcu zabaw przy ulicy Spacerowej w Dębnie przestawione zostaną istniejące urządzenia: bujak na sprężynie słonik, bujak na sprężynie koniczynka, karuzela siedziskowa i wieża linowa. Zamontowane zostaną nowe urządzenia zabawowe: huśtawka sześcioosobowa, huśtawka ważka podwójna sprężynowa, zestaw zabawowy dla dzieci 5+. Dodatkowo wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna, piaskowa pod urządzeniami nowymi i przestawianymi. Około 100 m2 powierzchni placu obsiana zostanie trawą. Koszt inwestycji wynosi 57 502 złotych.

Więcej, bo 98 854 złotych kosztować będzie przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Oborzanach. Przedsięwzięcie obejmuje:

 • rozbiórkę i utylizację istniejącego zbiornika podziemnego.
 • demontaż i utylizację istniejącej huśtawki drewnianej i bujaka,
 • demontaż i ponowny montaż huśtawki stalowej podwójnej,
 • demontaż i ponowny montaż poręczy stalowych,
 • demontaż i ponowny montaż trzech urządzeń siłowych tj.: biegacz, jeździec i orbitrek,
 • demontaż i ponowny montaż kosza do koszykówki,
 • demontaż i ponowny montaż trzech ławek,
 • demontaż części ogrodzenia dz. nr 555/1 wraz z furtką i bramą,
 • montaż nowych urządzeń zabawowych i parkowych tj.: zestaw zabawowy „Zamek”, wieża wspinaczkowa „Małpi gaj”, bujak „Motorek”, bujak „Ważka” – 1 szt., ławostoły drewniane – 2 kpl., ławki  – 3 szt., kosze na śmieci – 3 szt. .
 • wykonanie nawierzchni bezpiecznej – piaskowej pod urządzeniami nowymi i przestawianymi – pow. ok. 167 m2,
 • wykonanie ogrodzenia wys. 1,5m, z paneli stalowych, o łącznej dł. ok. 99,5m, zamontowaniem bramy i furtki z demontażu,
 • wykonanie piłkochwytu o wys. 2,0m z paneli stalowych o dł. 8,0m,
 • wykonanie, placyku z kostki betonowej gr. 6cm,  o pow. 25m2.
 • wykonanie palisady betonowej z elementów prefabrykowanych o dł. 43m,
 • humusowanie gr. warstwy min. 5cm i obsianie trawą – miejsca uszkodzone po wykonanych robotach – pow. ok. 100 m2

Obie inwestycje będzie realizować Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny  k. Poznania. Place zabaw będą gotowe do użytku pod koniec wakacji.