Connect with us

BARLINEK

Rewitalizacja miejscowości Moczydło

Opublikowane

w dniu

Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę na realizację „Rewitalizacji centrum miejscowości Moczydło. Etap II: Przebudowa drogi gminnej”.

W ramach umowy z firmą Madex p. z o.o. wykonana zostanie:
– przebudowa drogi tłuczniowo-kruszywowej o długości 420m, położona zostanie masa bitumiczna
– budowa parkingu
– budowa odcinka chodnika
– zagospodarowanie terenu wokół budynku Moczydło 18 (utwardzenia terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni, montaż elementów małej architektury tj. ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna, kosze na śmieci, wykonanie nowego ogrodzenia terenu posesji).

Koszt oferty przyjętej w trybie przetargu nieograniczonego to 795 915,22 zł brutto, z czego ok. 330 000 zł zostało pozyskanych z dofinansowania.