Connect with us

INWESTYCJE

Ulubione miejsce do odpoczynku mocno się zmieni

Opublikowane

w dniu

Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich l Edukacji Ekologicznej przeprowadzi w ciągu najbliższego roku szereg prac modernizacyjno-remontowych. Pomogą one zrewitalizować zaniedbane części obiektu. Urząd Marszałkowski przeznaczy na te działania ponad 13 mln zł.
– To dla Pomorza Zachodniego cenny ośrodek turystyczny, o wyjątkowych walorach przyrodniczych i historycznych. Chcemy temu miejscu przywrócić dawny blask, aby tętniło ono życiem i przyciągało turystów nie tylko z Pomorza Zachodniego, ale także z całej Polski czy nawet Europy. Wierzę, że różnorodne wydarzenia kulturalne, edukacyjne oraz ekologiczne, które będą tu organizowane, znajdą szerokie grono odbiorców – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

W pałacu wykonane zostaną niezbędne prace konserwatorskie ze szczególnym uwzględnieniem elewacji, zabytkowych detali kamiennych (m.in. płaskorzeźba nad wejściem) oraz innych cennych elementów wystroju. Przeprowadzona będzie modernizacja ll piętra (funkcja hotelowa), adaptacja l piętra (funkcja hotelowa). Parter przystosowany zostanie do potrzeb konferencyjno-szkoleniowych oraz doposażony (m.in. multimedia, nagłośnienie). Przebudowę przejdzie piwnica, która pełnić będzie funkcję gastronomiczną oraz pomocniczą.
Dwór przejdzie kompleksową modernizację konserwatorską wraz ze zmianą sposobu użytkowania i głęboką termomodernizacją. Budynek będzie dostosowany do potrzeb administracyjno-biurowych.
W oranżerii zmodernizowane i doposażone w niezbędną infrastrukturę będą pomieszczenia biurowe, wystawiennicze oraz techniczne. Zamontowany zostanie system kontroli klimatu, nasłonecznienia i wentylacji oraz odnowiona będzie przestrzeń ekspozycji roślinnej.
W ogrodzie, w wyniku zagospodarowania dwóch polan, powstanie atrakcyjna przestrzeń rekreacji, odpoczynku oraz edukacji. Zamontowane zostaną elementy małej architektury (m.in. ławki, ławo-stoły, wiaty, kręgi paleniskowe, grill, siedziska), tematyczne place zabaw oraz ogólnodostępne toalety. Szałas pasterski zostanie odnowiony, a pracom konserwatorskim poddany będzie pawilon w ogrodzie japońskim.
Planowany termin zakończenia modernizacji i rozbudowy to kwiecień 2022 r. Całkowita wartość dofinansowania z budżetu województwa wyniesie ok. 13,5 mln zł.
Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej to samorządowa instytucja, która w Przelewicach prowadzi działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Działa w powstałym w XIX wieku historycznym parku oraz licznie zachowanych zabudowaniach folwarku. Całość, ze względu na swoją wyjątkowość oraz unikalne walory historyczne, a także stan zachowania, została na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków. Przelewicki Ogród Dendrologiczny to perła przyrodnicza Pomorza Zachodniego i jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Bogata kolekcja drzew i krzewów ze strefy klimatu umiarkowanego całego świata na powierzchni 30 ha przyciąga tysiące turystów.