Connect with us

BIZNES

W Brukseli docenili starania Pomorza Zachodniego. Ogromna kasa na Pakiet Antykryzysowy

Opublikowane

w dniu

Komisja Europejska formalnie zatwierdza wszystkie formy pomocy składające się na Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy. Jest zielone światło m.in. dla powstania budynku dla oddziałów zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. To najszybciej zatwierdzone zmiany w historii KE.

 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od kwietnia tego roku negocjował z Komisją Europejską zmiany w przeznaczeniu funduszy europejskich dla regionu w związku z pandemią. Dzięki dużej elastyczności partnerów z Brukseli i konstruktywnej postawie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, mogliśmy wydatkować środki Regionalnego Programu Operacyjnego jeszcze przed formalnym zatwierdzeniem zmian. Znalazły się one w Zachodniopomorskim Pakiecie Antykryzysowym. Wartość zaplanowanego wsparcia to blisko 400 mln zł.

– Gdyby nie możliwość dokonania wielu zmian w RPO, na co w roboczych ustaleniach uzyskiwaliśmy na bieżąco zgody ze strony Komisji, nasza regionalna reakcja na skutki, które przyniosła ze sobą pandemia COVID-19, nie byłaby tak szybka i tak znacząca. Szczególnie doceniam duże zrozumienie ze strony brukselskich urzędników dla działań nie tylko doraźnych, ale mających zdecydowanie długofalowy charakter. W toku rozmów, które prowadziłem z Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej, Markiem Lemaitrem, spotkałem się z akceptacją dla takich projektów, jak rozbudowa szpitala wojewódzkiego o nowy budynek dla oddziałów zakaźnych. To w perspektywie kolejnych lat wzmocni odporność Pomorza Zachodniego na przyszłe zagrożenia epidemiczne – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki pozytywnie zakończonym negocjacjom, przekonaliśmy Komisję Europejską do przekierowania środków na walkę z pandemią, w tym m.in. na doposażenie zachodniopomorskich szpitali czy ochronę miejsc pracy. Decyzja Brukseli otwiera też możliwość budowy budynku dla oddziałów zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, który długoterminowo zabezpieczy nas przed kolejnymi epidemiami. Inwestycję wyceniono na 68 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WZ wyniosłoby 85 %, czyli ok. 58 mln zł. W efekcie zintegrowane zostałyby oddziały zakaźne dla dzieci i dorosłych, a pacjenci skupieni w jednym miejscu, co zmniejszyłoby ryzyko zakażeń.

Komisja Europejska wyraziła także formalną zgodę na wydatkowanie funduszy europejskich na takie działania, które znalazły się w Zachodniopomorskim Pakiecie Antykryzysowym: doposażenie w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej szpitali wojewódzkich, powiatowych, klinicznych i resortowych oraz Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego – za ponad 55 mln zł z funduszy UE; zaangażowanie w walkę z pandemią zachodniopomorskich naukowców, którzy przygotowują nowe rozwiązania technologiczne – za prawie 9 mln zł ze środków UE; wsparcie strażaków z OSP i ratowników wodnych kwotą 3,5 mln zł z funduszy UE; przekazanie środków europejskich o wartości ponad 25 mln zł gminom i powiatom na przygotowanie szkół i innych placówek edukacyjnych na działanie w warunkach epidemii; ochronę miejsc pracy w drodze przeznaczenia ponad 74 mln zł ze środków europejskich na subsydiowanie wypłat dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych; wygospodarowanie 100 mln zł z RPO na kapitał obrotowy w naszych przedsiębiorstwach celem podtrzymania ich płynności w warunkach pandemii, częściowo poprzez granty, częściowo poprzez udzielane na bardzo korzystnych warunkach pożyczki;  jako forma przygotowania się na nowe otwarcie po pandemii, przeznaczenie 50 milionów złotych na nowe konkursy inwestycyjne dla naszych przedsiębiorców – nabór wniosków dla branż wpisujących się inteligentne specjalizacje regionu oraz dla branży turystycznej trwa do połowy lutego.

Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym związane z przesunięciem środków na walkę z koronawirusem zostały zatwierdzone 18 grudnia 2020 r., zaledwie po 3 dniach od oficjalnego przekazania zmian Programu do Komisji.

– Otrzymaliśmy decyzję o zatwierdzeniu wszystkich zaproponowanych modyfikacji. To dodatkowy dowód dużej otwartości i elastyczności służb Komisji Europejskiej, wspierających zarządzających programami w jak najlepszym i najbardziej skutecznym wykorzystaniu środków UE w walce z pandemią – podsumowuje marszałek Olgierd Geblewicz.