Connect with us

BIZNES

W Dębnie powstanie Oddział Północnej Izby Gospodarczej!

Opublikowane

w dniu

Rada Północnej Izby Gospodarczej podjęła uchwałę o powołaniu do życia oddziału w Dębnie. To efekt wniosku złożonego przez grupę przedsiębiorców z terenu gminy. Powiat myśliborski jest jedynym w Polsce, który będzie posiadał aż dwa oddziały PIG na swoim terenie.

 

Północna Izba Gospodarcza to największa w Polsce organizacja zrzeszająca przedsiębiorców. Jak dotąd miała swój oddział w Myśliborzu, teraz powstanie kolejny – w Dębnie.

Wczoraj podczas obraz, Rada PIG przyjęła uchwałę powołującą do życia nowy oddział. Co to oznacza dla grupy lokalnych przedsiębiorców? Zrzeszenie się stwarza możliwość szybkiego rozwoju oraz otrzymywania wsparcia od Izby, co nie jest bez znaczenia w czasach pandemii, kiedy to wiele firm musi dostosowywać swoją działalność do sytuacji epidemiologicznej. Po decyzji o powołaniu oddziału, musi dojść do wyborów. Przedsiębiorcy, którzy zainicjowali powstanie organizacji w Dębnie, wybiorą spośród siebie zarząd. Do tych wyborów najprawdopodobniej dojdzie w maju, wcześniej ze względów epidemiologicznych nie będzie możliwe spotkanie w większym gronie.

Zapytaliśmy władze Północnej Izby Gospodarczej o inicjatywę dębnowskich przedsiębiorców:

 

Hanna Mojsiuk – prezes PIG

 

Północna Izba Gospodarcza powołuje swój szósty już oddział terenowy. W czasie ogólnoświatowego kryzysu i problemów wielu sektorów gospodarki takie działania i inicjatywy bardzo cieszą. Nowe firmy członkowskie i nowe obszary działalności organizacji są świadectwem, iż w grupie działa się nie tylko raźniej, ale i efektywniej. To także dowód na to, że izba działa prężnie i bardzo aktywnie oraz jest to zauważalne.  Rozwój izby gospodarczej jako miejsca, które daje przedsiębiorcom wsparcie, wiedzę, doradztwo i reprezentację przed organami publicznymi jest niezwykle ważny i cenny. W tym trudnym okresie, który zapewne szybko się nie skończy, przede wszystkim musimy dbać o interesy przedsiębiorców. Docierać z ich głosem i potrzebami do decydentów politycznych na wszystkich poziomach władzy. Reprezentować biznes jako całość, ale i poszczególne branże z osobna. Pilnować wdrażanych rozwiązań i apelować, by były możliwie najlepsze. Ponadto jako jedna z największych organizacji tego typu w Polsce chcemy nadal się rozwijać. Tworzyć nowe inicjatywy, projekty i przedsięwzięcia współpracując z innymi organizacjami, urzędami i uczelniami. Chcemy być organizacją opiniotwórczą o zasięgu krajowym będącą blisko spraw przedsiębiorców i mówiącą ich głosem.

 

 

Magdalena Gajdamowicz – sekretarz PIG

Dokonujemy wszelkich starań, aby Północna Izba Gospodarcza w okresie pandemii wspierała w jak największym zakresie przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Staramy się być blisko firm, potrzebujących zaplecza merytorycznego oraz prawnego poprzez indywidualne konsultacje, webinary on-line, jak również poprzez wsparcie marketingowe. Wsłuchujemy się w głosy naszych przedsiębiorców, którzy zgłaszają się do nas z różnymi problemami, identyfikujemy się z nimi, często znajdując optymalne rozwiązania lub przekazując naszą opinię w tej sprawie na wyższy szczebel, poprzez petycje i apele do rządzących. Osobiście bardzo się cieszę, że nasze działania są widoczne i doceniane przez firmy z naszego regionu. Dowodem na to jest powołanie z inicjatywy Pana Andrzeja Sobieskiego oraz 22 firm z Dębna nowego Oddziału PIG. Angażując się w działania Północnej Izby Gospodarczej w ubiegłym roku nowe Prezydium postawiło sobie za cel rozwój Izby poprzez powoływanie nowych członków i Oddziałów i z takim efektem naszych działań mamy obecnie do czynienia, co motywuje nas do dalszej pracy. Kolejne Oddziały PIG umożliwią lokalnym przedsiębiorcom zrzeszanie się i wspólne intensywne działania na rzecz rozwoju rodzimych rynków i społeczności biznesowych.

 

 

Piotr Wolny – dyrektor biura PIG

Północna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców. W ramach naszej Izby działamy na rzecz tworzenia warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspierania inicjatyw gospodarczych, promowania uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działania na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Współpracujemy z administracją rządową i samorządową, organizacjami lub ośrodkami oświatowo-naukowymi i kształcenia zawodowego  z myślą o przygotowaniu do sprostania konkurencji rynkowej i wymaganiom przyszłości. Delegujemy swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, zajmujących się problematyką gospodarczą i rynku pracy. Jako instytucja otoczenia biznesu pomagamy rozwiązywać problemy przedsiębiorców, doradzamy, szkolimy, reprezentujemy środowisko, nagradzamy najaktywniejszych, współpracujemy z podobnymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Warto działać wspólnie. Być po prostu razem.