Connect with us

BOLESZKOWICE

Boleszkowice doczekają się nowego wójta?

Opublikowane

w dniu

Pierwotnie wybory miały się odbyć w styczniu, później zostały przeniesione na kwiecień, teraz zapadła decyzja o maju. Powód ? Epidemia. Czy do wyborów dojdzie… w tym roku?

 

14 gmin w Polsce czeka na przedterminowe wybory, w tym mieszkańcy gminy Boleszkowice. Już po raz kolejny jednak dochodzi do zmiany terminu, za każdym razem powodem jest trwająca epidemia. Zważywszy, że daleko do zwycięstwa z koronawirusem, nie wiadomo, czy w nowo wyznaczonym terminie rzeczywiście dojdzie do wyborów, czy po raz kolejny zostaną przesunięte. Kandydaci na wójta Boleszkowic są zdezorientowani i nie wiedzą, czy prowadzić kampanię. Niektórzy nawet szukają innych zajęć, dalekich od pracy w samorządzie. Co ciekawe, przedłużająca się kampania i brak wyborów jest na rękę PiS-owi, który wyznaczył swojego komisarza pełniącego obowiązki wójta. Im dłużej więc będzie trwała patowa sytuacja, tym dłużej PiS będzie rządził w gminie Boleszkowice.

Na ten moment, przedterminowe wybory lokalne w 14 gminach w Polsce – zgodnie z projektami rozporządzeń premiera opublikowanych w piątek przez Rządowe Centrum Legislacji – zostaną przesunięte z 11 kwietnia na 9 maja.

Zgodnie z projektami rozporządzeń we wskazanych gminach do 30 kwietnia będzie możliwe składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, do 4 maja będzie możliwe składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy oraz zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Ponadto kampanie wyborcze będą musiały zakończyć się 7 maja do godz. 24.00, natomiast 8 maja nastąpi przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych. Głosowania będą odbywać się 9 maja w godz. 7-21.00.