Connect with us

INWESTYCJE

Budżet Obywatelski 2023. Ruszyło głosowanie

Opublikowane

w dniu

Trwa już głosowanie w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Myśliborza. Do wyboru mieszkańcy mają 8 projektów. W sumie do rozdysponowania jest 300 tysięcy złotych.

Lista projektów, z których mieszkańcy mogą wybierać:
1. Sensoplastyczna pracownia pod Chmurką w Zielonej Dolince- ul. Lipowa 18b oraz ul. Armii Polskiej 13 w Myśliborzu
2. Zewnętrzny Plac do rozwoju fizycznego i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych przy Oś. Słowiańskim w Myśliborzu
3. Zakup testów do diagnozy psychologicznej Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna ul. Spokojna 13 w Myśliborzu
4. Zagospodarowanie miejsc ogniskowych do integracji w lokalizacjach „ Lasek Wierzbnicki” oraz „Plaża na Wieży”
5. „Instalacja ośmiu Defibrylatorów serca AED” na terenie miasta
6. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Czerników
7. Wyposażenie Sali do Integracji Sensorycznej – Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Myśliborzu ul. Spokojna 13.
8. Przyjazna Plaża – oświetlenie oraz malowanie barierek na pomoście przy plaży miejskiej w Myśliborzu ul. Szarych Szeregów

Jak zagłosować?
1. Kartę do głosowania należy wypełnić czytelnie, dokonując wyboru zadania poprzez postawienie znaku „X” przy tytule wybranego zadania w kolumnie „Wybór”.
2. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania maksymalnie 3 głosów na 3 zadania na jednej karcie do głosowania. Zaznaczenie 4 projektów powoduje, że oddany głos nie będzie ważny.
3. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz. Kilkukrotne głosowanie skutkuje unieważnieniem wszystkich głosów oddanych przez danego mieszkańca.
4. Osoba głosująca potwierdza na karcie oddanie głosu własnoręcznym podpisem. W przypadku głosowania przez osoby, które nie ukończyły 13 lat, podpis składa rodzic lub opiekun prawny tej osoby.
5. W przypadku głosowania przez osoby, które nie ukończyły 18 lat, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego i konieczne jest wypełnienie drugiej części karty do głosowania („Część dla rodzica/opiekuna osoby małoletniej, która nie ukończyła 18 lat”).

Głosowanie nad wyborem zadań odbywa się poprzez:
1. Złożenie wypełnionej karty do głosowania w urnie w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 1,
2. Wysłanie wypełnionej karty do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz (decyduje data wpływu),
3. Wysłanie karty do głosowania pocztą elektroniczną na adres budzetobywatelski.umig@mysliborz.pl (decyduje data i godzina wpływu na skrzynkę odbiorczą) w formie skanu oryginału wypełnionej karty do głosowania, zapisanego w formacie JPEG.