Connect with us

DĘBNO

Powstaną nowe trasy rowerowe

Opublikowane

w dniu

W naszym regionie powstaną nowe ścieżki pieszo-rowerowe. Pierwsza z Myśliborzą do miejscowości Klicko i druga przy drodze powiatowej na odcinku Dębno Mostno.

Budowa nowych ścieżek jest podzielona na dwa odrębne zadania:

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko” – zadanie stanowi kontynuację rozpoczętej budowy drogi pieszo-rowerowej prowadzącej z Myśliborza do Klicka. W roku 2023 wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący odcinek ścieżki o długości 0,25 km (odcinek A), natomiast w drugim etapie zostanie wykonany odcinek o długości 1,45 km (odcinek B). Wraz ze ścieżką pieszo-rowerową powstaną 2 nowe przejścia dla pieszych oraz 1 przejazd dla rowerzystów (wszystkie z dedykowanym doświetleniem). Wartość zadania została oszacowana na kwotę niemal 2,7 mln złotych.

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno” – to całkowicie nowe zadanie inwestycyjne, które swoim zakresem obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o długości 3,65 km pomiędzy miejscowościami Dębno i Mostno. Wartość zadania została oszacowana na kwotę niemal 4,5 mln złotych.

Oba zadania zostały przewidziane do realizacji w latach 2023-2024 i są dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.