Connect with us

EKOLOGIA

„Ciepłe mieszkanie”: Rusza druga edycja programu

Opublikowane

w dniu

Mieszkańcy gminy Myślibórz mogą skorzystać z programu „Ciepłe mieszkanie” i uzyskać wsparcie na wymianę źródła ciepła.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta końcowego (z podziałem na trzy progi dofinansowania):

  1. Podstawowy poziom dofinansowania (30%) – przy dochodach do 135 000 zł rocznie – to szansa na dotację do 16 500 zł, nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny.
  2. Podwyższony poziom dofinansowania (60%) przewidziano przy miesięcznych dochodach do 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2.651 złw jednoosobowym Wówczas można starać się o dotacje w wysokości 27 500 zł.
  3. Najwyższe wsparcie (90%) otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Wówczas przewidziano do 41 000 zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych).
  4. Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali mieszkalnych). Zakłada różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Do 350 000 zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 000 zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 000 zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 000 zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

W przypadku chęci udziału w Programie należy wypełnić ankietę, w ramach wstępnego zgłoszenia. Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta

Ankieta oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie  Urzędu Miejskiego