Connect with us

DĘBNO

Dębno inwestuje w edukację. Czy działania zmienią lokalną oświatę?

Opublikowane

w dniu

Dębno mocno inwestuje w oświatę. Ilość działań podjętych w ostatnich dwóch latach jest imponująca. Czy to wystarczy, by poprawić wizerunek szkół w gminie?

 

Gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia? Niedawno publikowaliśmy ranking czasopisma samorządowego „Wspólnota” („Miejsca sprzyjające edukacji”), z którego wynika, że jakość nauczania pozostawia w Dębnie wiele do życzenia. Na 2473 sklasyfikowane w zestawieniu, gmina Dębno zajęło odległe 2313 miejsce.

Zapytaliśmy władze gminy o działania podjęte w placówkach oświatowych w okresie ostatnich 2 lat, by poprawić poziom edukacji. Jako pierwszą przedstawiamy Szkołę Podstawową nr 1.

Znaczącym działaniem ma tu być planowanie procesów edukacyjnych przebiegających w szkole. Zasadniczymi elementami planu procesów edukacyjnych szkoły są zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, uroczystości, konkursy: szkolne, rejonowe, ogólnopolskie, uroczystości z udziałem rodziców, spotkania z rodzicami, wycieczki, diagnozy badające stan oraz przyrost wiedzy oraz umiejętności na początku i na końcu roku szkolnego.

Plany procesów edukacyjnych tworzy się na podstawie programu wychowawczo profilaktycznego szkoły i programów nauczania zgodnych z podstawą programową.

Program wychowawczo-profilaktyczny oraz plany poszczególnych zespołów są zgodne z celami edukacyjnymi, jakie szkoła sobie stawia w danym roku szkolnym z uwzględnieniem wniosków do pracy z poprzedniego roku. Plany te uwzględniają wnioski z monitoringu i analizy dokonywanych działań oraz ich efektów. Uzyskane wyniki wykorzystuje się do ustalania m.in. modyfikacji oferty programowej, w tym do wyrównywania szans, planowania pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizacji pracy z dziećmi, indywidualizacji kontaktów z rodzicami, do rozszerzania oferty i planowania pracy kół zainteresowań.

 

Poprawa bazy

W szkole procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Duży wpływ na to ma między innymi wyposażenie szkoły oraz bogata baza dydaktyczna. W ostatnich dwóch latach w wyniku uczestnictwa Szkoły w różnych projektach oraz w wyniku własnych działań szkoła pozyskała nowe pomieszczenia oraz je wyposażyła gabinet pedagoga, gabinet psychologa i gabinet logopedyczny, laboratorium językowe. Szkoła pozyskała również pomoce dydaktyczne takie jak  laptopy, projektory, monitor interaktywny, programy edukacyjne i interaktywne, ozoboty, roboty mBot-S Explorer Kit,  kamerę telewizyjną, profesjonalne oświetlenie studyjne, mikrofony (pomocne w nagrywaniu zajęć edukacyjnych), program do montażu filmów Vegas Pro 16, system e-Biblio w szkolnej bibliotece, mikroskopy, globusy, mapy, plansze edukacyjne.

 

Zajęcia edukacyjne

W ostatnich dwóch latach wdrożono szereg działań usprawniających efektywność edukacyjną, tak, aby uczniowie osiągali lepsze wyniki i uczestniczyli w interesujących ich zajęciach. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w taki sposób aby rozwijać umiejętności z obszarów i standardów wymagań egzaminacyjnych uwzględniających:

– doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnych,   doskonalenie czytania ze zrozumieniem.   wykorzystanie wiedzy w praktyce,

– rozumowanie   stosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania zadań problemowych.

Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, kursach oraz webinariach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Wielu z nich w ciągu ostatnich 2 lat ukończyło studia magisterskie, podyplomowe, a tym samym podniosło swoje kwalifikacje.

W szkole prowadzone są też liczne projekty, poczynając od „Edukacja przez szachy w szkole”, po Ogólnopolski Program Grantowy „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, czy też zajęcia sportowe.

Wdrożony został także system kierowania uczniem zdolnym, który polega na organizacji zajęć kierunkowych.