Connect with us

BARLINEK

Dzieci posiadają poważne problemy. Czy niedoborów rozwojowych trzeba się obwiać?

Opublikowane

w dniu

Deficyty rozwojowe i rozmaite dysfunkcje, przekładające się na wolniejsze tempo rozwoju, to problem wielu szkół. Tu już nie chodzi tylko o autyzm, czy Zespół Aspergera, ale o rozmaite zaburzenia takie jak dysortografia, dyskalkulię, dysleksję, dysgrafię i wiele innych. Czy o przyszłość dzieci i młodzieży trzeba się martwić?

 

Nauczyciele mają pełne ręce roboty, w szkołach mają do czynienia z dziećmi posiadającymi rozmaite orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w związku z deficytami rozwojowymi. Z takimi dziećmi trzeba więcej pracować i przede wszystkim pod nie układać pracę. Nauczyciel ucznia z niedoborem rozwojowym musi traktować indywidualnie, a przy tym dbać, by nie wiedzieli o tym pozostali uczniowie w klasie.

My sprawdzamy, ile dzieci w regionie cierpi w powodu rozmaitych deficytów. Dane są niepokojące.

W placówkach edukacyjnych zarządzanych przez gminę Myślibórz (5 szkołach podstawowych oraz 2 przedszkolach) na ogólną liczbę uczniów 1621 (w tym uczniowie z oddziałów przedszkolnych), 104 posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, niewidomi i słabowidzący, z afazją, niesłyszący i słabosłyszący, z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera. Dodatkowo 284 uczniów objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z zaleceniami wydanymi na podstawie opinii poradni.

W gminie Dębno jest 10 uczniów (autyzm, Zespół Aspergera), aż 105 z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią i 119 z innymi deficytami rozwojowymi.

W Boleszkowicach orzeczenia o kształceniu specjalnym posiada: 3 uczniów (autyzm w tym z Zespołem Aspergera), 2 z afazją motoryczną, 3 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, po 1 uczniu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, do tego 1 uczeń posiada niepełnosprawność ruchową. Opinie o specyficznych potrzebach edukacyjnych posiada 10  uczniów, (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia), zindywidualizowane ścieżki kształcenia przypisane są do 2 uczniów, kolejnych 25 posiada inne opinie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W gminie Barlinek z powodu dysleksji i dysortografii cierpi 77 uczniów, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest 7 uczniów, w stopniu umiarkowanym 1, z niepełnosprawnościami sprzężonymi 4 uczniów. Do tego mamy 1 ucznia słabosłyszącego, 1 niesłyszącego, 6 słabowidzących, z autyzmem (w tym Aspergerem) 10, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją) 25 dzieci.

W szkołach zarządzanych przez Powiat Myśliborski (szkoły średnie) deficyty odnotowane są aż u 459 uczniów na 1818. W tym z Zespołem Aspergera (9 uczniów), dysleksją (93), dysortografią (123), autyzmem 3, słabowidzący (3), słabosłyszący (4), zagrożonych niedostosowaniem społecznym jest 101 uczniów, z dysharmonią rozwojową 10, dyskalkulią 14, dysgrafią 77, z wadą wymowy 3.

Gmina Nowogródek Pomorski nie udzieliła informacji statystycznych.