Connect with us

BIZNES

Głos przedsiębiorców będzie służył jako ciało doradcze w gminie Dębno?

Opublikowane

w dniu

 

Burmistrz Dębna zapewniał, że będzie słuchał głosu przedsiębiorców. Wczoraj ukonstytuowały się władze dębnowskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej. Przedsiębiorcy liczą na wspólne działanie i rozwój.

 

Co daje Północna Izba Gospodarcza? Możliwość nawiązywania ciekawych kontaktów biznesowych, możliwość reprezentowania przedsiębiorców przed ważnymi instytucjami. Głos Izby jest słyszalny, wszak to największa taka organizacja w kraju. Pomaga przedsiębiorcom także poprzez szkolenia, debaty, warsztaty, networking. Powstanie oddziału w Dębnie stwarza duże możliwości rozwoju dla lokalnych firm.

– To dobra inicjatywa – mówi Magdalena Weraksa, właściciel firmy Wermatech działającej w branży energii odnawialnej. – Przedsiębiorcy przeżywają trudny okres, praktycznie każda branża odczuwa skutki zamknięcia w gospodarce i licznych obostrzeń. Zrzeszenie się i wspólne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Dębnie oraz regionie na pewno pomoże wielu firmom w rozwoju i nawiązywaniu ważnych kontaktów biznesowych – tłumaczy.

W podobnym tonie wypowiada się Ewelina Czaplińska, właściciel placówki partnerskiej Banku Santander w Dębnie, która od dawna wspiera przedsiębiorców w regionie i mocno zaangażowała się̨ w budowanie struktur dębnowskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej. Wczoraj została powołana na stanowisko wiceprezesa oddziału PIG!

– Północna Izba Gospodarcza to największa polska organizacja zrzeszająca przedsiębiorców – komentuje. – To olbrzymia szansa dla lokalnych firm, zarówno na ich rozwój, a także olbrzymią współpracę między nimi. Zapraszamy nasze firmy do przyłączenia się do tej inicjatywy. Dziękujemy również lokalnym władzom za współpracę przy powstaniu oddziału – dodaje.

Dębno to gmina bogata, nie tylko w ogromny potencjał gospodarczy, dzięki licznemu gronu przedsiębiorców i wspaniałych mieszkańców, ale również pięknych terenów rekreacyjnych, komentuje Andrzej Sobiewski, właściciel firmy Homax. Został wczoraj wybrany na prezesa dębnowskiego oddziału PG.

– Chcielibyśmy, aby powołany dziś Oddział Północnej Izby Gospodarczej przyczynił się do rozwoju naszej gminy, wspierając swoich przedsiębiorców, ale też promując naszą małą ojczyznę – mówi. – Powierzono mi funkcję pokierowania tą instytucją, za co jestem bardzo wdzięczny i zobowiązany do odpowiedzialnej pracy. W skład rady weszli jako wiceprezesi Jan Kuśmierkowski i Ewelina Czaplińska. Członkami zarządu zostali Mieczysław Kukuruza i Marcin Cygan. Wszystkim serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że nasz głos przedsiębiorców będzie służył również jako ciało doradcze przy UMIG w kreowaniu strategii rozwoju naszej gminy, o czym podczas spotkania zapewnił nas Burmistrz Dębna, który to powołanie tego oddziału i dzisiejsze spotkanie objął swoim patronatem. Liczymy więc na owocną współpracę, a wszystkich naszych przedsiębiorców chcących aktywnie uczestniczyć w tym projekcie i rozwoju naszego Dębna, zapraszamy do przystąpienia do naszego grona – dodaje.

Mocno w tworzenie oddziału zaangażował się też dyrektor Północnej Izby Gospodarczej, doktor Piotr Wolny.

– W tym trudnym czasie dla gospodarki i przedsiębiorców, w obliczu problemów wielu sektorów i branż takie działania i inicjatywy bardzo cieszą – tłumaczy. – Nowe firmy członkowskie i nowe obszary działalności organizacji są świadectwem, iż w grupie działa się nie tylko raźniej, ale i efektywniej. To także dowód na to, że Izba działa prężnie i bardzo aktywnie oraz jest to zauważalne. Rozwój Izby Gospodarczej jako miejsca, które daje przedsiębiorcom wsparcie, wiedzę, doradztwo i reprezentację przed organami publicznymi, jest niezwykle ważny i cenny. W trudnym okresie tym bardziej musimy się jednoczyć i wspólnie dbać o interesy przedsiębiorców. Docierać z ich głosem i potrzebami do decydentów politycznych na wszystkich poziomach władzy. Reprezentować biznes jako całość, ale i poszczególne branże z osobna. Pilnować wdrażanych rozwiązań i apelować, by były możliwie najlepsze. Ponadto jako jedna z największych organizacji tego typu w Polsce chcemy nadal się rozwijać. Tworzyć nowe inicjatywy, projekty i przedsięwzięcia współpracując z innymi organizacjami, urzędami i uczelniami – dodaje.

Zapewnia, że PIG chce być organizacją opiniotwórczą o zasięgu krajowym, będącą blisko spraw przedsiębiorców i mówiącą ich głosem. Jednakże Izba musi jednocześnie być obecna lokalnie, być blisko spraw przedsiębiorców w całym województwie i reprezentować ich głos i potrzeby. Musi także współpracować blisko i szeroko z samorządem lokalnym w terenie, by skutecznie i efektywnie realizować misję tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego regionu, unowocześniania życia gospodarczego, wspierania inicjatyw gospodarczych, promowania uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działania na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych

– Współpracujemy z administracją rządową i samorządową, organizacjami lub ośrodkami oświatowo-naukowymi i kształcenia zawodowego z myślą o przygotowaniu do sprostania konkurencji rynkowej i wymaganiom przyszłości – mówi Piotr Wolny. – Delegujemy swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo -opiniodawczych, zajmujących się problematyką gospodarczą i rynku pracy. Jako instytucja otoczenia biznesu pomagamy rozwiązywać problemy przedsiębiorców, doradzamy, szkolimy, reprezentujemy środowisko, nagradzamy najaktywniejszych, współpracujemy z podobnymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Warto działać wspólnie. Być po prostu razem – wyjaśnia.