Connect with us

BARLINEK

Mamy 31 nowych strażaków!

Opublikowane

w dniu

W Komendzie Powiatowej PSP w Myśliborzu odbył się egzamin kończący kurs podstawowy dla strażaków ratowników OSP . W sześciotygodniowym  kursie udział wzięło 31 druhów i druhen z powiatu myśliborskiego.

Głównym celem szkolenia było przygotowanie druhów do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć z czego: 59 godzin stanowiło formę e-learningową, natomiast 67 godzin przeznaczono na część praktyczną,  która dotyczyła m.in.: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Egzamin składał się z części pisemnej teoretycznej i części praktycznej oraz uzyskanym zaliczeniem z komory dymowej. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym uzyskało 29 kursantów przystępujących do egzaminu.

Podczas oficjalnego zakończenia kursu Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Grzegorz Gonera pogratulował oraz wręczył zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu nowym adeptom sztuki pożarniczej.

 

Źródło: KP PSP Myślibórz