Connect with us

HISTORIA

Oświetlona kolegiata i mury obronne? Nie wszystkim się to podoba

Opublikowane

w dniu

Zabytki Myśliborza zostaną ukazane w lepszym świetle? Jest na to szansa. W przypadku oświetlenia kolegiaty, właściciel może się ubiegać o dotację z budżetu gminy na prace remontowe zabytkowego obiektu. Z kolei sam magistrat planuje rozpocząć inwestycję przy murach obronnych. To pierwsze zadanie budzi coraz większe wątpliwości.

 

Stowarzyszenie „Nad Myślą” pyta władze Myśliborza o oświetlenie kolegiaty myśliborskiej oraz zabytkowych murów obronnych. Urzędnicy zapowiadają inwestycję w przypadku tego drugiego miejsca. Natomiast w stosunku do kolegiaty sugerują sięgniecie przez właściciela po dotację z budżetu miasta.

– Odnosząc do oświetlenia murów obronnych, baszty prochowej i chodnika informuję, że w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki na rozpoczęcie zadania pn. Budowa ścieżki i oświetlenia przy murach obronnych na kwotę 150 000,00 zł. I etap prac obejmuje wykonanie oświetlenia – informuje Robert Petruk z myśliborskiego magistratu.

Co do oświetlenia zabytkowego kościoła urząd odpowiada jednoznacznie: jest on własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela  i wszelka infrastruktura oświetleniowa znajdująca się na nieruchomości wraz z oświetleniem samego obiektu należy do jego właściciela.

– Obowiązek utrzymania obiektu wraz z znajdującą się tam infrastrukturą techniczną spoczywa na właścicielu nieruchomości (…) – pisze Robert Petruk w odpowiedzi dla myśliborskiego stowarzyszenia. – Nadmieniam, że Rada Miejska w Myśliborzu uchwałą numer XLIV/339/2013 z dnia z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w granicach administracyjnych Gminy Myślibórz określiła zasady finansowania ze środków budżetu Gminy prac remontowych przy zabytkach nienależących do Gminy Myślibórz. Wymieniony akt prawny jest wyrazem troski naszego samorządu o stan zabytków zlokalizowanych na terenie gminy. W ramach programu dotacyjnego corocznie finansowane są liczne zadania związane z remontami zabytkowych obiektów. Prace związane z naprawą instalacji elektrycznej w Kolegiacie p.w. św. Jana Chrzciciela wpisują się w katalog zadań, które mogą zostać zrealizowane z przyznanej dotacji – wyjaśnia.

Stowarzyszenie „Nad Myślą” opublikowało odpowiedź urzędu w internecie, co wzbudziło niesmak u wielu mieszkańców Myśliborza. Opcja finansowania naprawy oświetlenia kolegiaty, jak twierdzą w rozmowie z nami, nie ma nic wspólnego z ochroną zabytków i nie powinno być finansowane z budżetu gminy.

– Owszem, gdyby dach był dziurawy, to wsparcie kościoła w zabezpieczeniu zabytku byłoby racjonalne, ale oświetlenie? Absolutnie nie – mówi nam pan Ryszard. – Wiele się mówi o oddzieleniu polityki od kościoła, powinniśmy tę zasadę szanować w Myśliborzu. A parafia z szacunku i do podatników, i parafian, nie powinna wyciągać ręki po takie pieniądze. Kościół katolicki jako instytucja ma duży majątek i biedny nie jest, a gmina ma wiele innych pilnych wydatków, jak chociażby naprawa chodników i pieniądze właśnie na takie remonty powinny być skierowane – komentuje.