Connect with us

BARLINEK

Pożar w Barlinku. Strażacy w akcji

Opublikowane

w dniu

Zaniepokojeni przechodnie zauważyli ogień wydobywający się z komina. Natychmiast zawiadomili strażaków.

 

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku około godziny 14:00 otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z domów przy ul. Niepodległości. Przechodnie zauważyli ogień wydobywający się z komina i zaniepokojeni wezwali pomoc. Na miejscu zdarzenia zadysponowano strażaków z OSP Barlinek oraz JRG Myślibórz. Ogień szybko udało się ugasić i na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak informują strażacy, to nie pierwszy takie przypadek tej zimy. Tymczasem warto sobie przypomnieć obowiązki właścicieli domów oraz zarządców nieruchomości wielorodzinnych.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 i Dz.U. z 2019r poz. 67), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

– cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),

– dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zaniedbywanie tych obowiązków może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń.