Connect with us

BARLINEK

Przebudują stadion. Ta inwestycja jest niezbędna?

Opublikowane

w dniu

Władze Barlinka podpisały umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” Sp. z o.o. z siedzibą Rychnów 2, 74-320 Barlinek, wybraną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku – etap II – budynek zaplecza stadionu”.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • dokończenie przebudowy budynku zaplecza stadionu (m.in. wykonanie: konstrukcji żelbetowej, schodów, ścianek działowych, przegród i nadproży, posadzek, wykończenia ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, elewacji, windy, tarasu);
  • budowę wewnętrznej instalacji: wodociągowej, sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej oraz wentylacji mechanicznej i elektrycznej w części nowo projektowanej i części podlegającej przebudowie;
  • budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;
  • przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej;
  • budowę instalacji odgromowej;
  • włączenie nowo wybudowanych instalacji wewnętrznych do istniejących sieci zewnętrznych;
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
  • zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie: ogrodzenia, przebudowa miejsc postojowych, nawierzchni utwardzonych i posadzek w sąsiedztwie budynku, nasadzeń, uporządkowanie terenu budowy).

 

Koszt zadania to ok. 4.870.800 zł brutto.

 

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna” Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.09.03.00-32-0025/18-00 z dnia 13 grudnia 2018r.

 

Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi ok. 65%.