Connect with us

BARLINEK

RDOŚ wyraził „milczącą zgodę” na wycinkę drzew przy Strzeleckiej

Opublikowane

w dniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie potwierdza, że usunięcie drzew przy ulicy Strzeleckiej jest zasadne. I podkreśla, że planowane do usunięcia drzewa nie są pomnikami przyrody.

 

Drzew przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku nie da się uratować? Marcin Siedlecki z RDOŚ przyznaje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił projekt decyzji zezwalającej Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na usunięcie 7 drzew. Przy okazji wniosku sporządzono między innymi protokół z oględzin drzew wraz z dokumentacją fotograficzną oraz mapą z lokalizacją drzew.

– Na podstawie załączonej dokumentacji tutejszy organ stwierdził, iż uzgodnienie usunięcia drzew jest zasadne – tłumaczy Marcin Siedlecki. – Wszystkie przedmiotowe drzewa ze względu na swój zły stan fitosanitarny zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego – dodaje.

Wskazuje na drzewa, które posiadają ubytki i wypróchnienia w pniach, pęknięcia pnia, wyniesiony system korzeniowy, łamiące się gałęzie, zredukowaną koronę, złamany przewodnik, czy rozwidlenie V-kształtne.

– Z załączonych akt sprawy wynika, że zakwalifikowane do usunięcia drzewa nie są pomnikami przyrody oraz że w trakcie oględzin nie stwierdzono występowania w ich obrębie gatunków chronionych roślin, zwierząt oraz grzybów – wyjaśnia Marcin Siedlecki. – Wziąwszy pod uwagę wszystkie aspekty sprawy oraz brak rozwiązań alternatywnych, tutejszy organ po szczegółowym jej przeanalizowaniu uzgodnił przesłany projekt decyzji w trybie tzw. „milczącej zgody”.

RDOŚ nie zakwestionował zasadności wycinki, a co za tym idzie, najprawdopodobniej nie da się ich ocalić.