Connect with us

BARLINEK

RIO pokazuje ranking. Dębno i Barlinek przyzwoicie. Awans powiatu myśliborskiego

Opublikowane

w dniu

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie opublikowała zestawienie pokazujące umiejętność radzenia sobie z finansami i realizacją zadań własnych wśród zachodniopomorskich powiatów i gmin. Spoglądamy na ranking pod kątem samorządów z powiatu myśliborskiego.

 

Jak informuje RIO, które kontroluje budżety gmin pod względem prawidłowości, zestawienie ze względu na odmienną specyfikę poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego, podzielone jest na jednostki w podziale na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz powiaty ziemskie.

Wpływ na pozycję w rankingu ma 6 wskaźników finansowych.

 

W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem

W2 – relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem

W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem

W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W6 – wskaźnik bezrobocia

 

Na tej bazie powstało zestawienie, które pokazuje, jak radziły sobie gminy z finansami oraz zadaniami, jakie spoczywają na barkach gminy lub powiatów w 2020 roku.

W rankingu gmin wiejskich zostało sklasyfikowanych 47 samorządów, z czego Nowogródek Pomorski znalazł się na 26 miejscu (spadek o 1 miejsce w stosunku do ubiegłego roku), a Boleszkowice na 32 (awans o 8 pozycji).

W zestawieniu gmin miejsko-wiejskich najwyżej sklasyfikowana jest gmina Dębno – zajmuje 11 miejsce (spadek o 4 miejsca), Barlinek jest 12 (spadek o 3 lokaty), natomiast Myślibórz zajmuje 24 miejsce (spadek aż o 18 miejsc!). W tym rankingu sklasyfikowano 55 gmin.

W zestawieniu powiatów, nasz myśliborski zajmuje 7 miejsce na 18 skalsyfikowanych jednostek samorządowych, nasz powiat zanotował awans o trzy pozycje względem rankingu z ubiegłego roku.