Connect with us

DĘBNO

Szkoła monitoruje. Czy przyjdą efekty?

Opublikowane

w dniu

 

Jak wyglądają inwestycje edukacyjne w dębnowskiej „Trójce”? Zagadamy do szkoły i pytamy o działania, które mają poprawić jakość nauki i wyrównywanie szans między uczniami.

 

 

– Prowadzimy monitoring efektów kształcenia oraz planowanie działań naprawczych w obszarach, które nie spełniają wyznaczonego poziomu – informują urzędnicy odpowiedzialni za oświatę w gminie Dębno.

W Szkole Podstawowej nr 3 prowadzone są rozmaite działania, których celem jest podnoszenie jakości nauki oraz, co ważne, zapewnienie naszym pociechom najwyższe z możliwych warunki kształcenia.

W szkole (prócz wspominanego monitoringu efektów) prowadzone są diagnozy wstępne, śródroczne i końcoworoczne, co skutkuje opracowaniem raportów, wnioskami i rekomendacjami do dalszej pracy.

To również cykliczne spotkania zespołów przedmiotowych, omawianie diagnoz, wymiana doświadczeń. Dodatkowe lekcje z przedmiotów na Egzaminie Ósmoklasisty, udział uczniów w konkursach przedmiotowych oraz tematycznych organizowanych w szkole.

W placówce prowadzi się Ranking klas w rozwiązywaniu zadań z matematyki, realizację innowacji pedagogicznych praca nad kluczowymi kompetencjami.

Nauczyciele biorą udział w szkoleniach, kadra nieustannie się dokształca.