Connect with us

BIZNES

Targowisko za blisko 5 milionów? Nie wszyscy są zadowoleni

Opublikowane

w dniu

Część kupców z nadzieją spogląda na planowaną budowę targowiska i przeniesienie go z obecnej lokalizacji na teren byłych zakładów przetwórstwa owocowego. Niektórym się to jednak nie podoba, uważają, że lokalizacja jest niefortunna, przez co kupcy stracą wielu klientów.

 

– Przeniesienie targowiska na teren po byłych zakładach NZPOW z wniosku dębnowskich przedsiębiorców nie mógł znaleźć jednomyślności co do sposobu jego budowy i funkcjonowania przez dziesiątki lat – tłumaczy Mirosław Turów, sekretarz gminy Dębno. – W efekcie długoletnich uzgodnień ostatecznie burmistrz Dębna, Grzegorz Kulbicki, przejął inicjatywę przeniesienia i budowy nowego targowiska miejskiego i uzyskał zgodę Rady Miejskiej na jego budowę samego targowiska – dodaje.

Wiadomo już, że budżet inwestycji określony został na kwotę około 4,7 miliona złotych.

Część kupców ma nadzieję, że dzięki przebudowie i przeniesieniu targowiska, wreszcie będą mogli handlować w lepszych warunkach. Niektórzy jednak sceptycznie podchodzą do inwestycji twierdząc, że przeniesienie targowiska przełoży się na zmniejszenie ilości kupujących, co może doprowadzić wielu drobnych przedsiębiorców do bankructwa.

Pytaliśmy urzędników, czy jest już ewentualny kupiec zainteresowany nabyciem terenów, a na jakich obecnie znajduje się targowisko i czym podyktowana jest idea przeniesienia go w inne miejsce.

Mirosław Turów informuje jedynie, że nie ma jeszcze decyzji w sprawie sposobu wykorzystania terenu po byłym targowisku (obecnej lokalizacji).