Connect with us

DĘBNO

Tylko do 31 marca można złożyć wniosek o usunięcie

Opublikowane

w dniu

Urząd Miejski w Dębnie ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie związanym z likwidacją wyrobów zawierających azbest w roku 2022 na terenie Gminy Dębno. Zadanie dotyczy zabrania wyrobów azbestowych zalegających na terenie nieruchomości oraz demontażu azbestu z pokryć dachowych, nie dotyczy inwestycji zrealizowanych.

 

W przypadku zgłoszenia wyrobów zawierających azbest do usunięcia z pokryć dachowych, należy dołączyć do wniosku Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Dębnie do 31 marca 2022r.

 

Do dofinansowania, o które może ubiegać się Gmina Dębno mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. Ogłoszenie nie dotyczy Przedsiębiorców.

 

Gmina Dębno zamierza uczestniczyć w naborze wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu  ogłaszanym przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Po zebraniu odpowiedniej ilości wniosków z urzędu, zgodnie z procedurami zamówień publicznych, zostanie wybrana firma, której Gmina Dębno zleci wykonanie zadania planowanego na lipiec-sierpień br.

 

Zadania zrealizowane przed zebraniem wniosków nie będą brane pod uwagę w przedmiotowym zadaniu.

 

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie demontaż, transport i utylizację lub wyłącznie zebranie zalegającego azbestu na terenie nieruchomości i nie uwzględnia kosztów nowego pokrycia dachu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się z pracownikiem merytorycznym Urzędu Miejskiego w Dębnie – inspektorem ds. ochrony środowiska z p. Barbarą Rzechółką pod nr tel. 95760 3001 wew. 141, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.