Connect with us

BIZNES

Urzędnicy zaczęli roznosić decyzje podatkowe

Opublikowane

w dniu

 

Od poniedziałku, mieszkańcom miasta i gminy Dębno płacącym podatki od nieruchomości, rolny i leśny, będą doręczane decyzje podatkowe. Akcja potrwa do 28 lutego 2022r.

 

Decyzje podatkowe doręczane będą przez pracowników Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz sołtysów. Pracownicy posiadają identyfikatory z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym. Na żądanie podatnika są również zobowiązani do okazania zaświadczenia, że rzeczywiście są pracownikami Urzędu. Decyzje będą dostarczane do domów popołudniami od poniedziałku do piątku, a także w soboty. Przypominamy, że osoby doręczające decyzje nie są upoważnione do pobierania wpłat podatków – mają jedynie doręczyć decyzje. Uwaga na oszustów!

 

Osoby odbierające decyzje proszone są o wpisywanie daty i składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. W przypadku nieobecności mieszkańca, urzędnik zostawi w skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości odbioru korespondencji w Urzędzie Miejskim. Odbioru korespondencji w Urzędzie może dokonać adresat lub upoważniona przez niego osoba. Upoważnienie musi mieć formę pisemną. Dokument należy odebrać w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

Terminy płatności rat podatków od nieruchomości i podatku rolnego:

  • I rata – do 15 marca
  • II rata – do 16 maja
  • III rata – do 15 września
  • IV rata – do 15 listopada

 

Nadal obowiązują przepisy dotyczące zasad płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zgodnie z którymi jeżeli kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Przypominamy, że kasa w Urzędzie została zlikwidowana. Wpłat należy dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej na konto bankowe 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, na poczcie oraz w dowolnym banku zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danej placówce.