Connect with us

DĘBNO

W dębnowskiej Dwójcie sporo się dzieje

Opublikowane

w dniu

Dębno mocno inwestuje w oświatę. Zaglądamy do Szkoły Podstawowej nr 2, by sprawdzić, jakie działania podjęła placówka razem z gminą, by poprawić jakość kształcenia oraz wyrównywać szanse dla wszystkich uczniów.

 

 

Gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia? Niedawno publikowaliśmy ranking czasopisma samorządowego „Wspólnota” („Miejsca sprzyjające edukacji”), z którego wynika, że jakość nauczania pozostawia w Dębnie wiele do życzenia. Na 2473 sklasyfikowane w zestawieniu, gmina Dębno zajęło odległe 2313 miejsce.

Postanowiliśmy monitorować rozwój dębnowskiej oświaty. Dzisiaj zaglądamy do Szkoły Podstawowej nr 2.

W ramach realizacja innowacji pedagogicznych w latach 2019-2021 podjęto wiele działań przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych. Celem innowacji jest rozwijanie kompetencji kluczowych, zainteresowań oraz pasji uczniów.

Realizowane innowacje to: „Czytam z klasą”, „Emocja”, „Las”, „Z kodowaniem za pan brat,  Umiemy, bo powtarzamy!”, „Historia w symbole wpisana”, „Zaczytaj się”, „Lektury szkolne na poważnie i z przymrużeniem oka”, „Chwyć byki za rogi”.

Zajęcia dydaktyczne

W ramach edukacji przyrodniczej oraz realizacji podstawy programowej z przyrody, biologii i geografii prowadzone są zajęcia w terenie (w parku i w lesie). W okresie nauki stacjonarnej organizowane są wycieczki edukacyjne (teatr, filharmonia itp.), w ramach godzin doradztwa zawodowego zapraszani są na lekcje goście reprezentujący różne zawody (weterynarz, lekarz, pielęgniarka, górnik). Dzięki studyjnym wyjazdom umożliwiamy dzieciom i młodzieży udział w zajęciach eksperymentalno-laboratoryjnych (Stanowice). Organizowane są liczne przedmiotowe, artystyczne konkursy szkolne i pozaszkolne. W szkole prowadzone są programy wyróżnień w klasach 1-3, motywujące do aktywności na różnym polu (osiągnięcia w nauce, angażowanie w akcje edukacyjne, frekwencja, działania na rzecz klasy, środowiska, osiągnięcia w konkursach itp.).

Nauczyciele systematycznie przeprowadzają diagnozy oraz dostosowują metody i formy pracy do ich wyników. Wszyscy pracownicy pedagogiczni wykorzystują w swojej pracy TIK: prowadzenie webinariów za pomocą clasroom, meet, eduleo itp., sięganie do nowoczesnych metod nauczania, korzystanie z portali edukacyjnych, wykorzystywanie materiałów multimedialnych, tj. prezentacji, multibooków, filmów edukacyjnych, gier dydaktycznych, krzyżówek edukacyjnych, stosowanie metod aktywizujących, uczenie dzieci przestrzegania w Internecie praw autorskich.

Prowadzone są zajęcia pozalekcyjnych: koła zainteresowań, w tym taneczne, teatralne, LOP, koło dziennikarskie, Szkolny Klub Oltograffiti, koła przedmiotowe, tj. biologiczne, geograficzne, polonistyczne, matematyczne, plastyczne, zajęcia sportowe np. piłka nożna. Prowadzone są akcje edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe: : DotDay2019, WMTDay2019, code Week2019.

Organizacja przedsięwzięć szkolnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym

W latach 2018-2020 zorganizowane były Dni Otwarte Szkoły, w tym Festiwal Nauki, uroczystości i imprezy szkolnych (pasowanie na ucznia, bal karnawałowy, dzień dziecka, święto pieczonego ziemniaka itp.), uroczystości i imprezy klasowe (dzień chłopaka, dzień kobiet, walentynki, Mikołajki Andrzejki itp.), dni adaptacyjne dla klas pierwszych (podchody w szkole), a także dni integracyjne dla klas pierwszych (wspólne ognisko gry i zabawy).

Prowadzone są akcje profilaktyczne we współpracy z Sanepidem oraz Terenowym Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie, m.in. „Bezpieczna szkoła”, „Tydzień ze zdrową żywnością”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Aktywność czynna, Zdrowa dieta”.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Szkoła jest organizatorem lub współorganizatorem imprez np. Dzień Sybiraka, rocznice wielkich zsyłek na Syberię we współpracy ze Związkiem Sybiraków Dębnie, Szopki bożonarodzeniowej -konkursu rodzinnego we współpracy z Nadleśnictwem. Jest współpraca ze strażą miejską, szkołą specjalną, środowiskowym domem samopomocy, PGiN, Biblioteką Miejską, Dziennym Dniem Seniora w Dębnie, policją w Dębnie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Myśliborzu.

Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych i akcjach promowanych przez CEO i MEN: Szkoła pamięta 2019, Szkoła Pamięta 2020, Niepodległa do hymnu 2019, Niepodległa do hymnu 2020, Dzień Kropki – akcja w latach 2018,2019, 2020, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia WMTDay, Gotuj się na zmiany!, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Promowanie idei wsparcia i pomocy poprzez włączanie uczniów do akcji charytatywnych

Od roku szkolnego 2019/2020 dzieci uczą się „Pierwszej pomocy”, w ramach której uczniowie  nabywają wiedzę na temat podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uczestniczą w zajęciach praktycznych. Organizowane są akcje takie jak: obchody Dnia Przywracania Czynności Serca, pokaz czynności ratowniczych, szkolenia, wykonanie plakatów, quizy;  Bezpieczne Ferie – zajęcia przeprowadzone przez członków Szkolnej Grupy Ratowniczej, Szkolne Koło Ratownicze-szkolenia; Dębno Bardziej Bezpieczne – szkolenia dla klas V-VIII, przeprowadzone przez Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze

W mediach społecznościowych systematyczne prowadzona jest strona internetowa szkoły oraz szkolny Facebook, na których na bieżąco publikowane są prace uczniów i nauczycieli.

Podnoszone są kwalifikacje nauczycieli: studia podyplomowe na kierunku Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oligofrenopedagogika.

Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ośrodki szkoleniowe dla nauczycieli (np. GWO, Empiria, ECRK Lex, oraz ośrodki metodyczne WDN Gorzów, ZCDN Szczecin, ODN Poznań, m.in. ukończenie kursu ogólnego na Studium Prawa Europejskiego Warszawa e-learning).