Connect with us

DĘBNO

Zabytkowa willa do remontu

Opublikowane

w dniu

Przebudowa zabytkowej willi przy ulicy Mickiewicza w Dębnie jest przedsięwzięciem realizowanym przy wsparciu środków unijnych i we współpracy z partnerem niemieckim.

Od początku przebudowy, w obiekcie trwały głównie prace rozbiórkowe, które należało prowadzić ze szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa – zarówno pod względem pracowników, jak i z uwagą, by nie uszkodzić konstrukcyjnych ścian oraz ważnych elementów budynku.

Równorzędnie z pracami rozbiórkowymi, budynek był sukcesywnie wzmacniany – zaczynając od fundamentów, które oczyszczono, wzmocniono i zaizolowano. Wykonano zamurowania i przemurowania uszkodzonych fragmentów ścian. Ze względu na funkcjonalność i konieczność zachowania odpowiednich parametrów, wynikających z przepisów szczególnych, układ pomieszczeń budynku mocno się zmieni. Po pogłębieniu piwnic wykonano fundamenty pod nową klatkę schodową i platformę dźwigową.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem nowych stropów oraz budowa nowej klatki schodowej. Na zewnątrz obiektu wykonano prace porządkowe, usunięto istniejącą nawierzchnię i wycięto wybrane drzewa. Wykonano wcinkę nowymi przyłączami w istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w sieć wodociągową, znajdujące się w pasie drogowym drogi krajowej. Rozpoczęto prace budowy drenażu wokół budynku.

Przypominamy, że w obiekcie mieścić się będzie Polsko-Niemieckie Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego, mające za zadanie promocję walorów turystycznych Regionu Doliny Środkowej Odry. Koszt robót budowlanych wynosi 8 413 983 zł.

Projekt pn. „Polsko – Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry” realizowane jest przy wsparciu środków unijnych w kwocie 6 036 252 zł w ramach programu Interreg Va Oś priorytetowa I: Natura i kultura. Realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem EJF gemeinnützige AG z Niemiec.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum: EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Dolicach jako Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwem Budowlanym GOBUD Tadeusz Kot z siedzibą w Deszcznie jako Partner Konsorcjum.

 

Foto: UM Dębno