Connect with us

BARLINEK

Inwestycje w Barlinku, które udało się zrealizować dzięki pieniądzom z Unii

Opublikowane

w dniu

O tym, że dzięki środkom z Unii Europejskiej realizowane są ważne inwestycje, wiemy wszyscy. Ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę, co zmienia się w naszym otoczeniu dzięki dobremu wykorzystaniu tych środków.

 

Mówiąc, że Polska wiele zyskuje dzięki unijnym środkom, nie można myśleć tylko w kategorii inwestycji ogólnopolskich, jak np. budowy autostrad. To przede wszystkim szereg projektów, jakie udało się zrealizować w naszym najbliższym otoczeniu. Dziś spoglądamy na gminę Barlinek w kontekście pozyskiwania i wykorzystania pieniędzy europejskich.

Anna Łechtańska, Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Miejskim w Barlinku, wskazuje najważniejsze projekty, które powstały na terenie gminy dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

 

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w gminie Barlinek, a w tym:

– przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku,

– rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie miasta Barlinek,

– budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Lutówko, Osina, Jaromierki i na osiedlu Górny Taras w Barlinku oraz budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górny Taras,

– budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Płonno, Krzynka, ul. Sportowa w Barlinku,

– budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa SUW w miejscowości Moczkowo, gmina Barlinek,

– budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynka,

– budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina-Dziedzice,

– budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydle,

– przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Dziedzina oraz remont budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzikowo.

 

Budowa dróg na terenie gminy Barlinek, a w tym:

– budowa i przebudowa dróg łączących północną część Miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156,

– budowa drogi ul. Kombatantów do skrzyżowania z ul. Szosową, przebudowa ul. Szosowej w  Barlinku w ciągu drogi powiatowej, budowa ronda w ciągu drogi powiatowej na skrzyżowaniu ulicy Szosowej i Kombatantów w Barlinku,

– budowa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach: Stara Dziedzina, Mostkowo, Nowa Dziedzina, na odcinku Równo – Laskówko,

– remont nawierzchni ulic, chodników, parkingów i ciągów pieszych na terenie starego miasta w Barlinku.

 

Uporządkowanie wód deszczowych w Barlinku – budowa sieci kanalizacji deszczowej, a tym:

– budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku (w ul. Flukowskiego oraz ul. Zielnej w Barlinku),

– budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej Barlinku.

 

Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Stara Dziedzina,  Dzikowo,  Równo, Osina, Strąpie, Moczydło (odrębne projekty).

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barlinku, a w tym:

– wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej (nad Jeziorem Barlineckim),

– zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku (tereny przy ul. Okrętowej i Szosie do Lipian).

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, a w tym:

– termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego (Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr1 i Gimnazjum nr 1 w Barlinku),

– termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: SP4, PG2, hala sportowa SP1, Przedszkole Miejskie nr1, Przedszkole Miejskie nr2, OPS (źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014),

– termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – biuro BTBS, Szpitalna 4 w Barlinku,

– termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku (mieszkalnych). (ul. Gorzowska 16, 23, oraz ul. 31 Stycznia18, 23, 24, Podwale 2, Górna 37),

– termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 5. wspólnot mieszkaniowych (ul. Gorzowska 8, 49a, 54, 62 i Kozia 5),

– termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4. wspólnot mieszkaniowych (ul. Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6),

– modernizacja energetyczna 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku przy ulicach: Dworcowej 7; Odrzańskiej 6; ul. 1 Maja 16; ul. Strzeleckiej 15; ul. Tunelowej 47 oraz ul. Pełczyckiej 1,

– modernizacja (termomodernizacja) budynków mieszkalnych w Barlinku: ul. Niepodległości 22, 24, 26, 33 i Odrzańska 1.

 

Europejskie Centrum Spotkań Barlinek: Przebudowa i wyposażenie budynku Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale oraz budynku przy ul. Leśnej na potrzeby BOK oraz organizacji pozarządowych

Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego na cele rekreacyjno-turystyczne, a w tym:

– szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim,

– modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim,

– zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki.

 

Budowa ścieżek rowerowych:

– z Barlinka do Krzynki,

– z Barlinka do Pełczyc (włączenie do sieci tras województwa zachodniopomorskiego – Trasa Pojezierzy Zachodnich),

– z Barlinka do Dzikowa (włączenie do sieci tras województwa zachodniopomorskiego – Trasa Pojezierzy Zachodnich).

 

Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego.

Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku (stadion miejski).

 

 

Foto: źródło Pixabay