Connect with us

BARLINEK

Powiatowe inwestycje, które powstały przy udziale unijnych pieniędzy

Opublikowane

w dniu

Wiedzieliście, że te inwestycje było można zrealizować dzięki unijnym środkom? Po Barlinku (czytaj TUTAJ) spoglądamy na zadania, nad jakimi pracował powiat myśliborski jako jednostka samorządu terytorialnego z wykorzystaniem funduszy europejskich.

 

Starosta myśliborski, Andrzej Potyra, poparł stanowisko polskich i węgierskich samorządów, podpisał  się pod treścią listu adresowanego do Komisji Europejskiej. To był sprzeciw lokalnych wspólnot wobec wetowania unijnego budżetu przez polski i węgierski rząd, a co za tym idzie – pozbawienia samorządów pieniędzy pochodzących ze środków europejskich. Starosta był jedynym samorządowcem z terenu naszego powiatu, który zdecydowanie opowiedział się po stronie współpracy unijnej, a tym samym możliwością korzystania z unijnych środków. Poprosiliśmy go o wskazanie dziesięciu najważniejszych inwestycji, jakich realizacja była możliwa dzięki funduszom europejskim. Oto te inwestycje:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z ulica Zielona w miejscowości Dębno – inwestycja zrealizowana w 2006 r., ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 1 338 425,15 zł, z czego wartość dotacji to kwota –1 134 984,53 zł.

Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia – inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 2 116 990,76 zł, z czego wartość dotacji to kwota –1 784 660,65 zł.

Poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki uprawiania turystyki przez mieszkańców pogranicza Polski i Niemiec poprzez przebudowę ulicy Szosowej w m. Barlinek – inwestycja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/Branderburgia-Polska (Województwo Zachodniopomorskie). Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 1 148 345,54 zł, z czego wartość dotacji to kwota – 861 259,15 zł.

Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku – projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 903 307,46 zł, z czego wartość dotacji to kwota 903 307,46 zł.

Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w celu rozwoju kompetencji i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ZSP nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku – projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 1 349 961,00 zł, z czego wartość dotacji to kwota – 1 194 461,00 zł.

Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156 – zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 7390 212,67 zł, w tym 2 797 900,65 zł – wartość zadania Powiatu Myśliborskiego, 4 592 312,02 zł – wartość zadania Gminy Barlinek. Kwota dotacji to 2377 520,22 zł w tym: 860 918,68 zł wartość dotacji dla Powiatu Myśliborskiego oraz 1 516 601,54 zł wartość dotacji dla Gminy Barlinek.

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w ZSP nr 1 w Barlinku, ZSP nr 2 w Barlinku i ZSP nr 3 w Myśliborzu – projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę -1 165 237,69 zł, z czego wartość dotacji to kwota – 550 023,92 zł.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego – projekt partnerski, którego liderem był Powiat Myśliborski. Partnerami Projektu były gminy: Myślibórz, Dębno, Nowogródek Pomorski w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ze środków Funduszu Spójności oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 15 425 315,20 zł z czego wartość dotacji z Funduszu Spójności – 10 340 792,56 zł, wartość dotacji ze środków WFOSIGW w Szczecinie – 384 187,71 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km (II etap) – zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 3 420 559,43 zł z czego wartość dotacji to i Boleszkowice. Projekt został zrealizowany kwota – 1 174 794,00 zł oraz dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski – 1 100 140,00 zł.

Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu – projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę – 1 540 809,26 zł z czego wartość dotacji to kwota – 1 200 457,95 zł.